Subsidies en fondsen

Hieronder hebben we de belangrijkste subsidies en fondsen op een rijtje gezet. Zo kun je makkelijk geld voor je project vinden. 

Soms lijkt het veel werk om je initiatief gefinancierd te krijgen. Toch is er vaak meer mogelijk dan je denkt. Als je nieuw bent, kan het best een doolhof lijken. Stel je vragen gerust via het contactformulier of tijdens onze bijeenkomsten. 

Lokale subsidies 

Maak je wijk groener of schoner

De Gemeente Breda biedt inwoners en initiatiefnemers de mogelijkheid om een wijkdeal af te sluiten. Dit is een overeenkomst tussen bewoners en de Gemeente en houdt in dat bewoners (financiële) hulp krijgen bij het vergroenen en schoon houden van hun wijk. Als tegenprestatie voeren bewoners het nodige onderhoud uit. Al vijfhonderd anderen gingen je voor.

Voor meer informatie, klik hier. Je wordt dan doorverwezen naar de webpagina van de Gemeente Breda over wijkdeals. 

Leg een groen dak aan

De Gemeente Breda biedt subsidie ​​op groenedaken tot € 20 per m2 met een maximale uitkering van € 3000 voor particulieren en € 10.000 voor organisaties. Voordelen van een groen dak zijn onder meer: ​​verbeterde luchtkwaliteit, verbeterde biodiversiteit, minder overstromingsrisico, geluidsisolatie, koelend effect, langere levensduur van het dak.

Voor meer informatie over de subsidie, klik hier. Je wordt dan doorverwezen naar de website van de Gemeente Breda over de groene daken subsidie. 

Lees meer over groene daken op de websites van Green Revolution en Helkantplant: zij zijn experts in het vergroenen van (Bredaase) daken.

Laat je buitenmuur begroeien en maak een "groene gevel"

Wil je bijvoorbeeld klimop of blauwe regen tegen je huis laten groeien? De Gemeente Breda  biedt subsidie ​​op groene gevels: tot 30% van de kosten van de gevel met een maximum van €500 voor particulieren en €1500 voor organisaties. Voordelen van een groene gevel: de begroeide gevel blijft in de zomer koel, de beplanting biedt ruimte voor vlinders en insecten en een groene gevel is makkelijk aan te leggen en te onderhouden

Voor meer informatie over deze subsidie: klik hier. Je wordt dan doorverwezen naar de website van de Gemeente Breda over de subsidie Groene Gevels. 

Voor meer inspiratie: klik hier. Je wordt dan doorverwezen naar de website van Arnhem Klimaatbestendig, waar een hoop slimme tips op staan. 


Vang regenwater op

De Gemeente Breda biedt een subsidie op regenwatervoorzieningen (zoals regentonnen). Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de inhoud van de regenwatervoorziening minimaal 100 liter zijn, kan je maximaal 2 regentonnen of regenzuilen aanvragen en kan de subsidie alleen in combinatie met een andere maatregel (groen dak, groene gevel en onttegelen en vergroenen van je tuin) aangevraagd worden. 

De voordelen zijn: besparing op de water(kosten), minder risico op overstromingen en minder kans op droogte. 

Voor meer informatie: klik hier. Je wordt dan doorverwezen naar de website van de Gemeente Breda over de subsidie regenwatervoorzieningen.

Vergroen je tuin door tegels weg te halen

De Gemeente Breda biedt een subsidie ​​op de vergroening/inrichting van tuinen tot € 10 per m2 met een maximale uitkering van € 1500.

Voordelen van het vervangen van tegels/bestrating door groen zijn minder wateroverlast, minder droogte, verkoelend effect in de zomer en het is goed voor de natuur in de stad. 

Voor meer informatie, klik hier. Je wordt dan doorverwezen naar de website van de Gemeente Breda over het onttegelen en vergroenen van tuinen. 

Regionale subsidies 

Overzicht landelijke en regionale subsidies

De Provincie Noord-Brabant heeft in 2022 een overzicht gepubliceerd met zowel landelijke als regionale subsidies voor groene burgerinitiatieven. Hierin vind je overzichtelijk de aanvraagcriteria, -periode en mogelijke bedragen.


Klik hier om dit overzicht te bekijken.

Groen en water in je buurt

Het Cultuurfonds Noord-Brabant geeft subsidie aan burgerinitiatieven die zich richten op meer watergerelateerd groen in de wijk en draagt bij aan meer bewustzijn over het belang van (schoon) water. Voorwaarden zijn dat het project kleinschalig is, focust op verbinding en participatie en bijdraagt aan een bewustzijn en een betere leefomgeving. De subsidie ​​kan 60% van de subsidiabele kosten ondersteunen, tot een maximum van € 10.000.

Voor meer informatie, klik hier. Je wordt dan doorverwezen naar de website van de Cultuurfonds. 

Natuur, biodiversiteit en leefgebieden

De provincie Noord-Brabant biedt subsidie ​​aan voor projecten die zich richten op "het op het behoud en herstel van prioritaire plant- of diersoorten en hun leefgebieden'. Met een maximale uitbetaling van € 400.000. Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen deze subsidie aanvragen. 

Voor meer informatie, klik hier. Je wordt dan doorverwezen naar de website van de Provincie Noord-Brabant over de subsidie "natuur, biodiversiteit en leefgebieden."

Bijdragen aan het Natuurnetwerk Brabant

De provincie Noord-Brabant geeft subsidie ​​op een project dat 'zorgt voor de aanleg van een droge of natte ecologische verbindingszone of stapstenen'. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties en particulieren. 

Groene schoolpleinen

De provincie Noord-Brabant geeft subsidie ​​op projecten die 'de realisatie van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen stimuleert'. Met een maximale uitbetaling van 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000 per project.

Het IVN Fonds Natuureducatie Groen Schoolplein financiert via een subsidie projecten tot € 2000 'die het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en cultuureducatie stimuleren'. Het Cultuurfonds kan tot 50% van de projectkosten dekken. Dit betekent dat minimaal 50% van de projectkosten gedekt wordt door een eigen bijdrage of cofinanciering.

Andere subsidies

Green Deal voor bedrijven en ondernemers

Ben je lokaal bezig met duurzame projecten maar loop je tegen obstakels aan? Vraag dan de Green Deal aan. Met de Green Deal krijg je hulp van het Rijk om o.a. barrières weg te halen. 

Voor meer informatie, klik hier. Je wordt dan doorverwezen naar de website van de Rijksoverheid.