André Peters & Kim Schrier

Groen dat verbindt: de Plukroute

Door Simon van Geene
04-02-2023


De Plukroute is een inmiddels grootschalig project in Princenhage met vele vrijwilligers. Zij hebben hun voormalig dorp samen een stuk groener en levendiger weten te maken, met nog meer mooie plannen voor de toekomst. Daarbij hebben zij een hechte community opgebouwd met torenhoge inzet voor hun gezamenlijke doel.

Met behulp van verschillende experts is de organisatie al sinds 2017 bezig om het project te plannen en uit te voeren. Initiatiefnemer Kim Schrier (met Marie-Louise du Ponti) en voorzitter André Peters  zijn twee leden die er, onder anderen, voor hebben gezorgd dat de Plukroute zo’n succes is geworden. Pas sprak ik met ze over hun ervaringen in het opzetten van dit omvangrijke project.

Wat is de Plukroute?

De Plukroute is een organisatie die, vrij vanzichzelf sprekend, een route wilt aanleggen door Princenhage met allerlei soortan planten en natuurlijke bouwsels. De vrijwilligers zijn al een heel eind op weg en er staat nog veel moois op de planning. Als eenmaal alle planten zijn geplant en in bloei komen te staan zul je verschillende bloemen vinden die je mag bekijken of plukken, maar ook kruiden en fruit die ook geplukt mogen worden.

Wie zijn André en Kim?

Te beginnen met André, die zich eigenlijk altijd al wel bezig heeft gehouden met natuur en klimaat. Tijdens zijn werk als onderzoeker bij de gemeente heeft hij hier sterke gedrevenheid voor opgedaan die nu goed van pas komt in zijn bestuurschap bij de Plukroute en ambassadeurschap in Breda Stad in een Park. Bovendien biedt de Plukroute vele kansen voor de huidige problemen met het klimaat, zegt André en dat is dan ook een belangrijke drijfveer achter zijn ijzersterke motivatie.

Ook voor Kim is de natuur erg belangrijk. Biodiversiteit staat dan ook centraal in haar visie over de Plukroute, maar naast deze belangen voor de natuur ziet zij ook het belang van speels- en levendigheid in. Dat is goed te zien in de (speel)perkjes die je op de route zal vinden. Je zal zien dat de paden speels gevormd zijn en daar komt bij dat je als wandelaar vrij bent om te plukken en rapen wat je wilt. Zowel de vruchten als de bloemen, alles mag geplukt worden. Zolang je natuurlijk een beetje respectvol blijft naar de natuur en je medemens, maar ik kreeg het idee dat André en Kim hun omgeving daar wel in vertrouwen.

Niet alleen kijken; ook leren!

Naast de vrijwilligers worden ook (basis)scholen regelmatig uitgenodigd voor de aanplantdagen om een handje te komen helpen. De kinderen krijgen natuurlijk taakjes om te helpen, maar bovendien doen ze er nog allerlei leuke activiteiten omheen waardoor ze een hele leuke dag beleven. Op die manier worden ook de kleinsten betrokken bij het werk.

Educatie is veel meer dan slechts kinderen wat bijbrengen. Vorig jaar is er een educatiegroep opgezet binnen de organisatie die zich bezig houdt met het verhaal van de Plukroute te verspreiden. Zo zal je onder andere informatieborden vinden langs de route die je uitleg geven over wat er te vinden is.

Het belang van de buurt

De verbinding tussen de vrijwilligers en de buurtbewoners is ontzettend belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het project. Dat is waar Kim’s passie overigens echt naar buiten komt; om zich samen met anderen in te kunnen zetten voor een groener leven. Daarom worden er voor de vrijwilligers naast de onderhoudsochtenden ook nog leuke activiteiten georganiseerd waar men elkaar kan leren kennen. Eveneens worden de buurtbewoners betrokken bij het proces door mee te denken op onder andere informatieavonden. De grootste kracht van de organisatie zit hem daarmee misschien wel in dit verbindende element. Zonder de ondersteuning van het als maar uitbreidende netwerk, hadden Kim en de andere initiatiefnemers nooit zo veel kunnen bereiken, voegt Kim toe.

Ook als je het mij vraagt, is deze verbindende factor het mooiste wat de Plukroute tot nu toe heeft bereikt. Want niet alleen wordt de omgeving met elke aanplantdag weer een stukje mooier; ook hebben Kim en André mij laten zien hoe veelbetekenend het kan zijn om een hechte buurt te hebben. Iedere buurt heeft zij eigen kwaliteiten, vertelde André, en daarmee is er voor iedereen wel een plekje te vinden waar ze wat toe te voegen hebben. Kortom, een voorbeeldproject voor andere buurten in Breda.

Wil je meer weten over de Plukroute? Klik hier!

Of wil je zelf ook wat bijdragen? Klik dan hier.