Gemeente Breda

De Gemeente heeft de ambitie om van Breda de eerste Europese stad in een park te maken in 2030. Groen is een van de drie pijlers van de stadsslogan "Breda Brengt het Samen." De Gemeente heeft verschillende projecten lopen. Hieronder kun je over een aantal meer lezen. 

Biodiversiteit

Via diverse maatregelen zorgt de Gemeente Breda ervoor dat soortenrijkdom op peil blijft of toeneemt. Zo wordt er alleen nog natuurinclusief gebouwd, worden de bermen op ecologische wijze beheerd en legt de Gemeente faunapassages aan. 

Groene bedrijventerreinen

Samen met de Gemeente werken ondernemers samen aan meer groene bedrijventerreinen, zoals bij Emer-zuid en Park A16. 

Groene buurtjes

Ondersteund door de Gemeente gaan buurtbewoners en woningcorporaties aan de slag met hun eigen tuin maar ook met het groener maken van hun gemeenschappelijke buurt. In een sneltreinvaart zijn de Belcrum en Princenhage op deze manier al groener geworden. 

Ontwikkeling leefbare natuur

De Lage Vuchtpolder wordt weidevogelgebied, in de landgoederenzone Haagse Beemden wordt gestart met natuurontwikkeling en de Nieuwe Mark geeft het centrum natuur en verkoeling terug. 

Groene community

De Gemeente Breda ondersteunt de stichting Breda Stad in een park en helpt zo om een groene beweging en community te creëren. Ook is de Gemeente partner in het traject om een erkende National Park City te worden.